Вакансія: Менеджер в інтернет магазин

Вакансія: Менеджер в інтернет магазин
Компания: ПП Корал
Вимоги:
Чоловік або жінка;
Вільне володіння українською та російською мовами;
Відмінні комунікативні навички, грамотне письмо та усне мовлення;
Активна життєва позиція, вмотивованість, відповідальність;
Досвід роботи в інтернет-магазину від 1 року (бажано);
Якісний інтернетзв’язок
Володіння комп'ютером на рівні досвідченного
користувача -знанняПК (MS Office, MS Excel);
Виконавчіть;
Відповідальність;
Бажання вчитися.
Наші побажання:
Чітка дикція;
Логічне мислення, вміння знайти самому вирішення проблеми;
Доброзичливість, комунікабельність, бажання навчатися
Суть роботи / Обов'язки:
Надання консультаційних послуг існуючим та потенційним клієнтам в телефонномурежимі;
Обробка клієнтськихзапитів, наданняконсультацій(телефон, е-мейл);
Консультація клієнтів по наявності та характеристиках товару;
Контроль виконання замовлень;
Ведення обліку, розрахунків та звітності наданих послуг;
Надання інформації про послуги компанії;
Інформаційне наповнення/оновлення сайту;
Загальне координування процесу купівлі/продажу;
Звітність
Ми пропонуємо Вам:
Робота віддалена- в телефонному режимі;
Договірна оплата праці;
Постійназайнятість
Якщо Ви хочете працювати і заробляти, тоді Вам до нас! Станьте частиною
успішної компанії, яка на сьогодні розвивається швидкими темпами.
Можливий кар'єрний ріст.
Переваги надаються особам з інвалідністю.
Територіальнемісцероботи:всірегіониУкраїни.

Переклад / російською
Вакансия: Менеджер в интернет магазин
Компания ЧП Коралл
Требования:
-Мужчина или женщина;
-Свободное владение украинским и русским языками;
-Отличные коммуникативные навыки, грамотная письмо и устная речь;
-Активная жизненная позиция, мотивированность, ответственность;
-Опыт работы в интернет-магазина от 1 года (желательно);
-Качественный интернет связь
-Владение компьютером на уровне опытногопользователя - знание ПК (MS Office, MS Excel)
-Исполнительность;
-Ответственность;
-Желание учиться.
Наши пожелания:
-Четкая дикция;
-Логическое мышление, умение найти самому решения проблемы;
-Доброжелательность, коммуникабельность, желание учиться
Суть работы / Обязанности:
-Оказание консультационных услуг существующим и потенциальным клиентам в телефонном режиме;
-Обработка клиентских запросов, предоставление консультаций (телефон, е-мейл)
-Консультация клиентов по наличию и характеристикам товара;
-Контроль выполнения заказов;
-Ведение учета, расчетов и отчетности предоставляемых услуг;
-Предоставление информации об услугах компании;
-Информационное наполнение / обновления сайта;
-Общее координации процесса покупки / продажи;
-Отчетность
Мы предлагаем Вам:
-Работа удаленная - в телефонном режиме;
-Договорная оплата труда;
-Постоянная занятость
Если Вы хотите работать и зарабатывать, тогда Вам к нам! Станьте частью
успешной компании, которая сегодня развивается быстрыми темпами.
Возможен карьерный рост.
Преимущества предоставляются лицам с инвалидностью.
Территориальное место работы: все регионы Украины.← вернуться в Удаленная работа/работа на дому в Черновцах

special logo
Цена: 0 гривен
В других валютах
Город: Черновцы
Дата: Среда, 07 Февраль 2018
Просмотров: 38 разместить в TOP ↑
или посмотреть все контакты


Captcha image

  Похожие объявления:

  Вы смотрели: